بازدید مدرسه از دبستان

به حق صداقت، به طراوت گل
به صدای باران
مهربانیت و خداوندیت را سپاس میگویم.

سلام.

ادب حکم میکند بابت لطف و محبتی که، دیگران به ما دارند از آنها تشکر نماییم.

بدین وسیله مراتب تقدیر و احترام خود،به پاس حضور بازرسان گرامی آموزش و پرورش منطقه 12 را در دبستان طوبی اعلام می نمائیم.

حاصل تمام همدلی، همکاری و کوشش های بی دریغ و بی منتمان در باغ طوبی، بذل محبت و الطاف خالصانه ی ریاست محترم منطقه 12و معاونین محترمشان شد.
ما را در