ولادت امام هادی (ع) امام دهم بر همه شیعیان جهان مبارک باد.

ای گوهر بحر آفرینش                       وی چشم و چراغ اهل بینش

همنام علی مرتضایی                       سرتا به قدم خدا نمایی

امروز که دل قرین شادیست             میلاد تو ای امام هادی است.

میلاد تو بر همه مبارک                     بر مهدی فاطمه مبارک.