شهادت امام سجاد (ع) تسلیت باد

والایی قدر تو،نهان نتوان کرد خورشید تو را نمی توان پنهان کرد طوفندگی خطبه ی طوفانی تو کاخ ستم یزید را ویران کرد شهادت امام سجاد علیه السلام زین العابدین زینت سجده کنندگان تسلیت باد.