دست اندر کاران امر تعلیم و تربیت فرزندان شما،  امسال نیز

می خواهند با یاری شما والدین گرامی، فرزندان این سرزمین

 را در رسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی یاری کنند و  با به کارگیری نیروهای توانمند و امکانات بالقوّه سعی در تحقق اهداف متنوع آموزشی و پرورشی دارند.

و امّا اهداف دبستان...

1.می کوشیم تا با انجام برنامه ریزی های ذکرشده مهارت های دینی مذهبی را در آنان تقویت و آنان را محبّ اهل بیت بار آوریم.

 1. هدایت دانش آموزان به اقامه ی نماز و واجبات دینی
 2. پرورش صفات ارزشی و تقویت آن در جهت رشد مهارت های زندگی
 3. آموزش مفاهیم دینی و مذهبی
 4. برگزاری جشن ها و اعیاد مذهبی

2. تلاش می کنیم تا سطح علمی دانش آموزان را ارتقاء داده و آنان را از روش های زیر

به مدرسه و درس علاقه مند کنیم:

 1. استفاده از شیوه های نوین آموزشی، فرآیند یاددهی یادگیری
 2. استفاده از تجهیزات کمک آموزشی(آزمایشگاهی نرم افزاری و...)
 3. تقویت خلّاقیّت و زیبادوستی از طریق ایجاد انگیزه در انجام فعالیت های هنری
 1. شناخت توانایی ها و کمک به رشد آن
 2. انجام فعّالیّت های گروهی همراه با تقویت حس همکاری و تعاون
 3. آموزش زبان دوم (انگلیسی)

3. پرورش مهارت های زندگی :

 1. تقویت روحیه مسئولیّت پذیری
 1. افزایش اعتماد به نفس و مثبت نگری
 2. تقویت حس میهن دوستی و آشنایی با اعیاد و مناسبت های ملّی
 3. تقویت روحیه نقدپذیری و تفکر نقّاد

در جهت تحقق اهداف فوق، جلسات دانش افزایی والدین محترم را در طول سال تحصیلی برگزار خواهیم کرد.