ر   مثل رز

پایه اول

خانواده محترم ساره سادات جان سید مفید از هدایای زیبای شما جهت آموزش حرف «ر» سپاس گزاریم.