همکاران اجرایی

همکاران اجرایی

مدیریت: سرکار خانم قاسمی

 

روابط عمومی: سرکار خانم سالاریه


معاونت آموزشی: سرکار خانم زندیه و سرکار خانم حاجی بابایی


معاونت انضباطی:  سرکار خانم سحر خیز و سرکار خانم نیازی


معاونت اجرایی:سرکار خانم عمادی


معاون پرورشی: سرکار خانم چاوشی

 

مسئول فضای مجازی: سرکار خانم رحمانی

 

مسئول انفورماتیک : سرکار خانم شهر آشوب